Informacja o żłobku

INFORMACJE O ŻŁOBKU

Żłobek funkcjonuję od 2 września 2019 r. Dysponujemy dwiema salami zabaw. Dodatkowo przy placówce istnieje plac zabaw dostosowany do dzieci w wieku 1-3 lat.  Do Żłobka uczęszcza 24 dzieci, podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa „Liski” liczy 15 dzieci, urodzonych w 2017 roku. Druga grupa „Jeżyki” liczy 9 dzieci, urodzonych w 2018 roku. Żłobek działa od poniedziałku do piątki, w godzinach od 6:00 do 17:00. Bez przerwy wakacyjnej. Zatrudniamy 5 opiekunek. Ponad to w Żłobku zatrudniona jest intendentka oraz sprzątaczka. Z racji tego, że w Żłobku jest powyżej 20 dzieci, zatrudniona jest również pielęgniarka na 1/8 etatu.

Do zadań żłobka należy:

– opieka nad dzieckiem w przyjaznej atmosferze;

– wspieranie rodziców w wychowywaniu dziecka;

– zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa podczas pobytu w żłobku;

– prowadzenie zajęć zabawowych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych;

– wspieranie dziecka w harmonijnym rozwoju psychicznym i fizycznym z uwzględnieniem  jego indywidualnych potrzeb i możliwości;

– współpraca z rodzicami;

– współpraca ze społecznością lokalną.

Skip to content