RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych informujemy,  że administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest Żłobek  w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Zachodnia 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski.  
W sprawach związanych z tymi danymi można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@ppz.krzyz.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji opieki nad Państwa dzieckiem, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o opiece  nad dziećmi w wieku do lat 3, przez okres realizacji opieki oraz po jej zakończeniu zgodnie obowiązującymi z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.  
W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym żłobek w finansowo – księgowym  oraz informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych przekazanych dobrowolnie, treść ewentualnej zgody lub umowy będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.
Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zostanie zastosowane wobec nich profilowanie.

Skip to content